„Drużynowy” – wpisz do CV

Autor: Marta Tittenbrun

Opowiadając o swoich harcerskich doświadczeniach, warto używać słów zrozumiałych dla wszystkich – czyli również dla osób, które nigdy z harcerstwem nie miały do czynienia. Dlatego zamiast „instruktor” czy „drużynowy” powiemy „lider”, a „komendant podobozu” to nie kto inny jak „opiekun” czy „wychowawca”.

Jeśli na rozmowie kwalifikacyjnej powiesz, że jesteś drużynowym, prowadzisz zbiórki, a latem jesteś komendantem podobozu, to prawdopodobnie nie zostaniesz dobrze zrozumiany. Zamiast tego powiedz, że jesteś liderem grupy młodzieży (lub dzieci) w takim i takim wieku w największej organizacji pozarządowej w kraju. Od razu brzmi poważniej, prawda? Zapewne skończyłeś kurs drużynowych, więc zostałeś przeszkolony w zakresie planowania, przeprowadzania i oceniania całorocznego działania – wszystko to można wpisać do CV. Pamiętaj, że jako drużynowy odpowiadasz za kształcenie liderów małych grup (zastępowych), zarządzanie finansami podstawowej jednostki organizacyjnej (drużyny), współpracę ze środowiskiem lokalnym:  rodzicami, szkołą, parafią itp.

Nawet jeśli nigdy nie pracowałeś zawodowo, zastanów się nad tym, jakie doświadczenie wyniosłeś już z harcerstwa. Organizowałeś jakiś rajd? Wpisz do CV organizację przedsięwzięcia lub imprezy o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Zlot? To spotkanie o zasięgu lokalnym/krajowym/regionalnym mające charakter okolicznościowy, służące realizacji konkretnego programu. Jeśli zrealizowałeś pozytywnie próbę na stopień (zwłaszcza instruktorski), możesz pochwalić się umiejętnością realizacji postawionych celów lub silną motywacją do wypełniania zobowiązań. Zapewne zdarzyło ci się też być project managerem, choć nigdy o tym nie pomyślałeś. Planowałeś pracę drużyny, więc planowałeś działania całoroczne, rozdzielałeś zadania i kompetencje, zarządzałeś czasem swoim i innych, wyznaczałeś i realizowałeś cele długoterminowe.

Pomyśl też, jakie umiejętności miękkie daje ci harcerstwo. Jesteś wychowawcą i liderem zespołu, więc musisz mieć wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. Umiesz pracować w zespole i nim zarządzać. Pewnie jesteś kreatywny w znajdowaniu rozwiązań problemów. Umiesz motywować i wspierać innych w rozwoju. Masz silną motywację do pracy. Jeśli uważasz się za dobrego drużynowego, jesteś też dokładny, skrupulatny i systematyczny.

Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy będziesz wysyłał swoje pierwsze lub kolejne CV. Twoje doświadczenie harcerskie to bardzo dużo – trzeba tylko umieć o nim odpowiednio mówić.