Druhno / Druhu drużynowy sprawdź swoją wiedzę z metodyki starszoharcerskiej już teraz!

Poszukuję wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami. Szukam sytuacji, w których mogę pomóc  zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu  szczerą wolą. Pracuję  nad swoim charakterem. Poszukuję swoich zainteresowań i pasji. Rozwijam je, zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzę życie drużyny.

Jaki to stopień?
Ilu gwiazdkowe sprawności powinni zdobywać harcerze starsi?
Formy pracy dostosowane do metodyki starszoharcerskiej to:
Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest:
Program pracy drużyny starszoharcerskiej ukierunkowany jest:
W drużynie starszoharcerskiej realizuje się projekty starszoharcerskie. Ile powinno ich być w trakcie jednego roku?
Jaki stopień powinni zdobywać harcerze starsi?
W jakich małych grupach pracują harcerze starsi?
Drużynowy drużyny harcerzy starszych jest:
Co jest ważne przy opracowywaniu planu realizacji projektu starszoharcerskiego?

Polecamy

Zacznij pisać i naciśnij Enter aby wyszukać