Quiz Harcerze

Jak nazywał się twórca Krzyża Harcerskiego?
W którym roku została wydana książka „Skauting jako system wychowania młodzieży” (tłumaczenie Andrzeja Małkowskiego)?
Przez co jest wspierany samorozwój harcerzy? Zaznacz poprawne odpowiedzi:
Zaznacz, do której grupy wiekowej należą harcerze:
Jaka jest poprawna kolejność pierwszych pięciu punktów Prawa Harcerskiego?
Co jest warunkiem skuteczności metody harcerskiej?
Która odpowiedź zawiera elementy metody harcerskiej?
Jakie sprawności powinni realizować harcerze?
Który z opisów funkcji drużynowego jest poprawny?
Kiedy urodził się Robert Baden-Powell
Ile jest chorągwi w ZHP?
Gdzie powstał skauting?
Które zdanie o zadaniach zespołowych jest prawdziwe?
Metoda harcerska to sposób odznaczający się:
Na czym wzorowana jest lilijka harcerska?