Quiz Harcerze

Który z opisów funkcji drużynowego jest poprawny?
Kiedy urodził się Robert Baden-Powell
Metoda harcerska to sposób odznaczający się:
Co jest warunkiem skuteczności metody harcerskiej?
Które zdanie o zadaniach zespołowych jest prawdziwe?
Ile jest chorągwi w ZHP?
Która odpowiedź zawiera elementy metody harcerskiej?
Gdzie powstał skauting?
Przez co jest wspierany samorozwój harcerzy? Zaznacz poprawne odpowiedzi:
Zaznacz, do której grupy wiekowej należą harcerze:
Na czym wzorowana jest lilijka harcerska?
W którym roku została wydana książka „Skauting jako system wychowania młodzieży” (tłumaczenie Andrzeja Małkowskiego)?
Jak nazywał się twórca Krzyża Harcerskiego?
Jakie sprawności powinni realizować harcerze?
Jaka jest poprawna kolejność pierwszych pięciu punktów Prawa Harcerskiego?