Quiz Harcerze

Które zdanie o zadaniach zespołowych jest prawdziwe?
Która odpowiedź zawiera elementy metody harcerskiej?
W którym roku została wydana książka „Skauting jako system wychowania młodzieży” (tłumaczenie Andrzeja Małkowskiego)?
Jaka jest poprawna kolejność pierwszych pięciu punktów Prawa Harcerskiego?
Zaznacz, do której grupy wiekowej należą harcerze:
Jakie sprawności powinni realizować harcerze?
Ile jest chorągwi w ZHP?
Na czym wzorowana jest lilijka harcerska?
Przez co jest wspierany samorozwój harcerzy? Zaznacz poprawne odpowiedzi:
Metoda harcerska to sposób odznaczający się:
Gdzie powstał skauting?
Jak nazywał się twórca Krzyża Harcerskiego?
Kiedy urodził się Robert Baden-Powell
Który z opisów funkcji drużynowego jest poprawny?
Co jest warunkiem skuteczności metody harcerskiej?