Quiz Zuchy

Dokończ: „wszystkie spory, wszystkie zwady załatwiamy w… ?
Ile gwiazdek reprezentuje zucha sprawnego?
Kto ogłasza zestaw programów sprawności w ZHP?
Jakie elementy umundurowania znajdują się w Hymnie Zuchowym?
Kto może koordynować zdobywanie sprawności indywidualnych?
Jaki jest 3. punkt Prawa Zucha?
Jaka to sprawność?

Co jest fundamentem pracy instruktora z zuchami?
Co symbolizuje słońce na Znaczku Zucha?
Zuchy to dzieci w wieku:
Drużynowy zuchowy jest…
Jakie są 3 rodzaje zbiórek zuchowych?
Forma pracy, w której tworzy się coś z zuchami, to:
Co powinien uwzględniać program pracy gromady?
Co jest charakterystyczną formą aktywności zuchów?